Mark Zuckerberg: 'Facebook had meer tegen datamisbruik moeten doen'

Facebook had meer moeten doen om het misbruik van persoonsgegevens bij politieke campagnes te voorkomen.