Kamer van Koophandel-data gebruikt om op Facebook te adverteren

Informatie van ondernemers geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Kvk) wordt ingezet om op Facebook te adverteren.