Beroepsregisters stonden opvragen persoonsgegevens op grote schaal toe

Bij een aantal openbare beroepsregisters bestond de mogelijkheid om op grotere schaal dan bedoeld privégegevens op te vragen van de daarin geregistreerde personen.