Netwerk hulpdiensten C2000 niet berekend op grote terreuraanslag

Bij grote calamiteiten zoals een terroristische aanslag, kan het C2000-communicatienetwerk van de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten overbelast raken.