Rekenkamer: Ernstige beveiligingsrisico's bij ICT Caribisch Nederland

De ICT van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) was volgens de Algemene Rekenkamer dermate zwak beveiligd dat kwaadwillenden relatief gemakkelijk toegang tot dit overheidsnetwerk konden krijgen. Ook bij andere ministeries schort het aan goede beveiliging van hun computersystemen.