Twitter verbant gebruikers die bij inschrijving jonger waren dan 13 jaar

Twitter verbant gebruikers met terugwerkende kracht van het sociale medium als blijkt dat zij bij het aanmaken van hun account jonger waren dan dertien jaar.