Scholen mogen namen geslaagde leerlingen niet zonder toestemming publiceren

Scholen in Nederland mogen de namen van geslaagde leerlingen alleen met hun toestemming publiceren, om zo te voldoen aan Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).