Klokkenluider Chelsea Manning opnieuw gedaagd na vrijlating

Klokkenluider Chelsea Manning, die donderdag is vrijgelaten na 62 dagen hechtenis, werd direct nadat ze de gevangenis had verlaten al gedagvaard. Ze moet nog in mei opnieuw getuigen voor een zogenoemde grand jury.